Ved brug af TEAK Gruppen ApS’ materiel påkræves underskrift af nedenstående ansvarsfraskrivelse & erklæring om instruktion samt betjening af TEAK Gruppen ApS’ udstyr:

 

Accept af risici:

 

 • Ved min underskrift bekræfter jeg at være blevet oplyst om, at de af TEAK Gruppen ApS’ udbudte aktiviteter er af action-præget karakter, og derfor kan være forbundet med risici for person- og tingsskade og at jeg heraf selv delvist eller helt hæfter for sådanne skader forårsaget af mig.


 • Jeg anerkender og accepterer, at sådanne risici er forbundet med de udbudte aktiviteter, men ønsker at deltage i disse aktiviteter på trods heraf.  

 

Accept af instruktørens instrukser:

 

 • Ved min underskrift bekræfter jeg at være blevet oplyst om, hvordan jeg på forsvarlig vis bruger TEAK Gruppen ApS’ teambuilding-redskaber og maskiner, herunder ATV & Segway.


 • Jeg anerkender og accepterer, at ved ikke at overholde instruktørens instrukser, er der øget risici for uheld, og dette betegnes som, at jeg har handlet uagtsomt.

 

Ansvarsfraskrivelse:

 

 • Ved min underskrift accepterer jeg, at deltagelse i de af TEAK Gruppen ApS’ udbudte aktiviteter sker på mit eget ansvar.


 • Jeg accepterer, at TEAK Gruppen ApS hermed fritages for ethvert erstatningsansvar for eventuel personskade, død eller skade/tab af mine eller andre deltageres personlige ejendele, som jeg måtte lide, eller som jeg måtte forvolde på øvrige deltagere i forbindelse med afvikling af aktiviteterne. Dette gælder tillige tøj, værdier og lign. ejendele efterladt, mistet eller glemt i forbindelse hermed.  

 


 • Jeg bekræfter, at jeg vil holde TEAK Gruppen ApS skadesløs for ethvert krav, herunder omkostninger ved en eventuel retssag, der måtte blive fremsat af øvrige deltagere, på hvem jeg har forvoldt skade eller tab.
 • Jeg accepterer, at jeg ikke kan rejse krav om friholdelse mod TEAK Gruppen ApS i henhold til de gældende regler om regres for erstatningskrav, som øvrige deltagere måtte rejse imod mig.


 • Jeg erklærer, at jeg er i god fysisk tilstand, og at jeg ikke er påvirket af medicin, alkohol eller stoffer, der gør mig uegnet til at udføre aktiviteterne. Jeg erklærer ligeledes, at jeg ikke lider af epilepsi, har hjerteproblemer, rygskader eller er gravid, som er en hindring for deltagelse i aktiviteterne, hvilket jeg er blevet oplyst om. 


 • Jeg erklærer også, at jeg er blevet oplyst om, at aktiviteterne forsikringsmæssigt kan være betegnet som ”farlig sport”, og at min egen ulykkes- og/eller ansvarsforsikring muligvis ikke dækker person- eller tingsskade på mig eller øvrige deltagere, der måtte opstå under afvikling heraf. 

 

 • Jeg erklærer, at jeg vil følge alle anvisninger og instruktioner, som TEAK Gruppen ApS og dennes personale giver mig. Jeg er indforstået med, at TEAK Gruppen ApS til enhver tid kan bortvise mig, såfremt jeg ikke følger sådanne anvisninger, eller i øvrigt optræder groft uagtsomt ved afvikling af aktiviteterne og behandling af det udleverede udstyr. Jeg accepterer, at jeg i en sådan situation ikke har noget krav på refusion af det betalte deltagergebyr. 

 

Betjening af Teak Gruppen ApS udstyr:

 

 • Jeg erklærer, at jeg er informeret om hvordan en ATV og Segway betjenes. Jeg ved hvordan jeg bremser, giver gas, giver tegn til opbremsning m.m.
 • Jeg erklærer, at jeg er informeret om hvordan kasteøkser, Compound buer og recurve bue betjenes. Herunder lade, aftræk, skud, fare for slag mod hud og sikkerhed m.m.

 

Kørsel

Kørsel af ATV:

 

 • Jeg erklærer, at der er øget risici for kollision med andre ATV-førere i kørsel med grupper. 
 • Jeg er indforstået med, at banen ligger blandt træer, og der er risici for at støde ind i træer, og nedhængende samt nedfaldne grene kan ramme mig i min kørsel. 
 • Jeg erklærer, at jeg er blevet oplyst om, at ATV-kørsel foregår i et max tempo af 60 km/t, og at det er mit ansvar ikke at overstige denne hastighed.  
 • Jeg er indforstået med, at ved uagtsom kørsel kan en ATV vælte, og det er her mit eget ansvar at føre ATV’en agtsomt og efter instruktørens instruktion.   
 • Jeg accepterer, at alt ATV-kørsel foregår med CE godkendt styrthjelm, og at jeg selv er ansvarlig for, at jeg og min eventuelle passager har den fastspændt. 

 

Kørsel af Segway:

 • Jeg erklærer, at jeg er ansvarlig for min egen kørsel, og ved kollision med objekter og andre personer, er jeg selv ansvarlig for eventuelle skader og erstatningskrav.  

 

Farlige situationer ved kørsel:

 

 • Jeg erklærer, at jeg er instrueret af en instruktør om hvordan jeg skal agere i farlige eller ubehagelige situationer. Jeg er indforstået med, at det i ukontrollerede situationer er vigtigt, at jeg styrer maskinen uden om objekter og andre mennesker for at undgå kollision. 
 • Jeg er bekendt med, at den hyppigste årsag til kollision med ATV er, at føreren ikke fokuserer på at undvige kollisionen, men i stedet fokuserer på hvor maskinens bremser sidder, og derved kolliderer på grund at forkert prioritering af fokus.  

 

Selvrisiko ved kørsel

 

Selvrisiko ved skade på ATV:

 • Jeg accepterer, at hvis jeg forårsager tingsskade på en ATV under mit besøg hos TEAK Gruppen Aps skal jeg selv bære den økonomiske risiko ved en sådan skade på en ATV på op til Dkk 15.000,-
 • Selvrisikoen beskrevet ovenfor gælder for hver enkelt ATV, hvilket betyder, at såfremt der sker skade på flere ATV’er vil det være den person der har forårsaget skaderne der vil være ansvarlig for disse skader og vil dermed være pålagt at dække selvrisikoen for alle de ATV’er der var involveret i ulykken.

 

Selvrisiko ved skade på Segway:

 • Jeg accepterer, at hvis jeg forårsager tingsskade på en Segway under mit besøg hos TEAK Gruppen Aps skal jeg selv bære den økonomiske risiko ved en sådan skade på en Segway på op til Dkk 5.500,- 
 • Selvrisikoen beskrevet ovenfor gælder for hver enkelt Segway, hvilket betyder, at såfremt der sker skade på flere Segways vil det være den person der har forårsaget skaderne der vil være ansvarlig for disse skader og vil dermed være pålagt at dække selvrisikoen for alle de Segways der var involveret i ulykken.

 

Ting- og personskade:

 • Gøres der skade på omgivelser herunder: træer, hegn, bygninger, andre køretøjer mm kræves der selvrisiko fra skade pådrager for Dkk 10.000,- og personen stilles til direkte ansvar over for skadelidte. 
 • Gøres der skade på personer eller dyr ved kørsel, kræves der selvrisiko fra føreren på Dkk 10.000,- og føreren stilles direkte til ansvar over for skadelidte. 

 

Afregning af Selvrisiko ved skade på udstyr

 • Jeg acceptere, at ved skade på TEAK Gruppen Aps udstyr skal den udløste selvrisiko afregnes på stedet og før afrejse.

 

Brug af Jagtgevær/fluks gevær:

 • Jeg erklærer, at jeg er ansvarlig for min og andres sikkerhed når jeg betjener TEAK Gruppen ApS Jagtgevær, og at jeg selv er ansvarlig for eventuelle skader og erstatningskrav.
 • Jeg er bekendt med brug af Lerdueskydning udelukkende foregår på beskrevne bane samt banens skudretning.
 • Jeg er bekendt med, at skud imod andre objekter, folk og dyr kan påføre alvorlig skade med varige men eller død.
 • Jeg er bekendt med, at jeg ikke må overdrage jagtgevær til personer uden jagttegn. Samt at instruktør har beføjelse til at bede mig forlade stedet øjeblikkeligt uanset forklaret årsag.  

 

Brug af kasteøkser samt spyd :

 • Jeg erklærer, at jeg er ansvarlig for min og andres sikkerhed når jeg betjener TEAK Gruppen ApS kasteøkser og spyd  og at jeg selv er ansvarlig for eventuelle skader og erstatningskrav.
 • Jeg er bekendt med kast af økser og spyd udelukkende foregår på afmærkede bane samt banens kasteretning
 • Jeg er bekendt med at kast imod andre objekter, folk og dyr kan påføre alvorlig skade med varige mén eller død.

 

Brug af Compoundbuer:

 • Jeg erklærer, at jeg er ansvarlig for min og andres sikkerhed når jeg betjener TEAK Gruppen ApS Compound buer og at jeg selv er ansvarlig for eventuelle skader og erstatningskrav.
 • Jeg er bekendt med brug af compound buer udelukkende foregår på afmærkede bane samt banens skudretning.
 • Jeg er bekendt med at skud imod andre objekter, folk og dyr kan påføre alvorlig skade med varige mén eller død.

 

Brug af recurve buer til Bow Combat:

 • Jeg erklærer, at jeg er ansvarlig for min og andres sikkerhed når jeg betjener TEAK Gruppen ApS udstyr til Bow Combat og at jeg selv er ansvarlig for eventuelle skader og erstatningskrav.
 • Jeg er bekendt med, at Bow Combat udelukkende foregår på afmærkede bane samt det er påkrævet at bære sikkerhedsmaske på banen. 
 • Jeg er bekendt med, at skud uden for banens afmærkning er strengt forbudt og kvitteres med udvisning fra eventet med fuld betaling.  

 

Bow Combat

 • Jeg er bekendt med, at banen er i naturlige skov omgivelser der giver ujævnheder i banens underlag, samt rødder og grene der kan forårsage fald og mulige skader på mig.  
 • Jeg er bekendt med, at hvis jeg kravler op på banens genstande er der forhøjet risiko for at falde ned og gøre skade mig og/eller mine medspillere.  
 • Jeg er bekendt med forkert betjening af recurve bue kan give slag imod min underarm og efterlade mærker. 
 • Jeg er bekendt med at beskydning kan efterlade mærker på kroppen af ikke alvorlige art.   

 

Rappelling

 • Jeg er erklærer, at jeg har hørt og forstået instruktørens instruktion og gør derefter. 
 • Jeg er indforstået med, at udstyret skal sidde stramt til og at der bæres hjelm under hele forløbet
 • Jeg erklære, at jeg ikke fjerner seler, karabiner eller reb før instruktører tillader det.  
 • Jeg er informeret om, at deltagelse ikke er tilladt for: personer der vejer over 130 kg. Personer instruktøren skønner uegnet. Personer under 18 år medmindre deres forældres/værges samtykke.